Odsekani kijec

Latinsko ime:  Clavariadelphus truncatus Zaradi svoje izredne zunanjosti se od drugih griv zelo razlikuje veliki kijec ali veliki betic (Chlavariadelphus [= Clavaria] pistil-laris (L. ex Fr.) Donk.) (si. 12). Goba ima obliko kija ali...